Giải trình biến động trên 10% của KQ HĐKD trên BCTC xét soát 6 tháng năm 2017

Các tin khác